Dział Dotacji

Polska otrzymała ogromne środki pieniężne na realizacje umowy klimatycznej czyli inwestowanie przedsiębiorstw i osób prywatnych w technologie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Premiowane będą projekty wspierające innowacyjność oraz przynoszące realne korzyści ekonomiczne, a więc projekty pro-rozwojowe i pro-wzrostowe.

ENERGO PREMIUM POLSKA specjalizuje się w kompleksowej obsłudze i pozyskiwaniu dotacji unijnych. Nasze usługi kierujemy zarówno do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm jak i dużych przedsiębiorców, a także do jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im przedsiębiorstw komunalnych, placówek edukacyjnych, szpitali itp.

Opracowujemy kompletną dokumentację zaczynając od wstępnych planów projektowych inwestora i doradztwa w zakresie opłacalności przedsięwzięcia po następujące dokumentacje:

 • biznes plan/studium wykonalności,
 • Przygotowanie załączników do wniosków
 • Wystąpienie w imieniu inwestora lub przygotowanie wniosków o wydanie opinii/decyzji środowiskowych z RDOŚ
 • Przygotowanie stosownych wniosków do gmin
 • Przygotowanie koncepcji technicznych lub projektu końcowego technicznego – (współpracujemy z doświadczonymi biurami projektowymi i geodetami)
 • dokumentacje kredytowe  – przygotowanie oferty z banków – przeprowadzenie klienta przez procedury finansowania wkładu własnego inwestycji.
 • analizy finansowo-ekonomiczne i marketingowe,
 • pełne rozliczenie otrzymanego dofinansowania,
 • po wybudowanie – zrealizowanie inwestycji.

Beneficjenci | Nasi klienci :

 • przedsiębiorcy
 • osoby prawne
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe
 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym

Aby uzyskać informacje o najnowszych programach dotacji  zaplanowanych na 2020 rok oraz cenie za poszczególne usługi zapraszamy do kontaktu: bok@energopremium.com