Duże instalacje

Duże instalacje fotowoltaiczne (nazywane także farmami fotowoltaicznymi) – to elektrownie, których moc wytwórcza mieści się w przedziale 200 kW do 2 MW a nawet i większymi. Zgodnie z polskim prawem tej wielkości systemy wymagają pozwolenia na budowę, koncesję na wytwarzanie prądu, prowadzenia działalności gospodarczej, a gdy ich powierzchnia przekracza 1 ha decyzję środowiskową. Inwestor musi także pokryć koszty przyłączenia do sieci oraz uzyskać odpowiednie warunki przyłączeniowe.

W ramach współpracy, przygotowujemy dla inwestora komplet dokumentów, uzyskujemy wszelkie potrzebne i wymagane prawem zgody oraz reprezentujemy inwestora przed urzędami i zakładem energetycznym.

Zlecając nam kompleksową obsługę inwestycji, klient podpisuje umowę w ramach, której ENERGO PREMIUM POLSKA zajmuje się wszystkim od A do Z. Inwestor jest na bieżąco informowany o postępach prac przy inwestycji.

Jeżeli jesteś zainteresowany pobudowaniem farmy fotowoltaicznej napisz lub zadzwoń do Nas.

Ty nam zlecasz a my realizujemy dla Ciebie inwestycje.

Zapraszamy do współpracy.