Nowość: Dział Szkoleń ENERGO PREMIUM POLSKA ogłasza, iż został uruchomiony nowy cykl szkoleń dla biznesu!

Z początkiem lutego nasz dział szkoleń uruchomił nowy cykl szkoleń dla biznesu!

SZKOLENIA „Windykacja w firmie”

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z poszczególnymi etapami postępowania egzekucyjnego.

Zakres szkolenia obejmuje następujące kwestię :

  • prowadzenia windykacji polubownej
  • współpracę z komornikiem na etapie egzekucji.
  • teoria egzekucji – poparta przykładami z praktyki i orzecznictwa sądowego zostanie wyłożona metodą warsztatową.
  • ponadto uczestnicy szkolenia poznają najnowsze zmiany kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego
  • Prawa wierzyciela w dochodzeniu należności pieniężnych

Niebywałym atutem szkolenia będzie możliwość analizy studium przypadku oraz dyskusja nad nurtującymi problemami pojawiającymi się w działach egzekucji.

Uczestnicy naszego szkolenia zostaną zapoznani z metodami windykacyjnymi, a także z formalnoprawną kwestią formułowania ugód, porozumień i oświadczeń przez dłużnika.

Trenerem szkoleniowym Energo Premium Polska jest doświadczony prawnik, działający od lat w branży szkoleń oraz windykacji.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

szkolenia@energopremium.com

GSM: +48 511 234 371