Małe instalacje

Małe instalacje fotowoltaiczne

– to elektrownie fotowoltaiczne, których moc wytwórcza mieści się w przedziale 50 -200 kW. Zgodnie z polskim prawem tej wielkości systemy wymagają z reguły pozwolenia na budowę, koncesję na wytwarzanie prądu, prowadzenia działalności gospodarczej, a gdy ich powierzchnia przekracza 1 ha decyzję środowiskową. Inwestor musi także pokryć koszty przyłączenia do sieci oraz uzyskać odpowiednie warunki przyłączeniowe.

Naszym klientom oferujemy w ramach naszych usług analizę opłacalności inwestycji, pomoc lub przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją inwestycji w tym: ocena oddziaływania na środowisko, opinia RDOŚ, pozwolenie na budowę, warunki przyłączenia do sieci.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas – bok@energopremium.com

lub zadzwoń:

kontakt telefoniczny z biurem: +48 571 510 600