Mikroinstalacje Fotowoltaiczne

Mikroinstalacje fotowoltaiczne to elektrownie, których moc wytwórcza nie przekracza 50 kW.

Zgodnie z polskim prawem tej wielkości systemy nie wymagają pozwoleń na budowę, koncesji na wytwarzanie prądu, prowadzenia działalności gospodarczej, decyzji środowiskowych a operator sieci elektrycznej przyłącza je na własny koszt na zasadach zgłoszenia.

Warto pamiętać, że właściciel instalacji fotowoltaicznej wytwarza darmowy prąd na własne potrzeby, co znacząco zmniejsza rachunki nawet do 90%.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne doskonale sprawdzają się jako alternatywne zasilanie w prąd elektryczny budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, gospodarstw rolnych czy też budynków firmy. Zespół paneli słonecznych zamontowany na dachu domu, hali produkcyjnej  lub np. postawiony na ziemi, wyposażony w dodatkowe akcesoria, nazywany jest instalacją fotowoltaiczną.

Prosumentem energii odnawialnej zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) jest podmiot, który spełnia następujące warunki:

 • wytwarza energię elektryczną tylko z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby
 • jest odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystuje energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
 • dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej
 • wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przeważającej działalności gospodarczej

Prosumentem energii odnawialnej mogą zostać, w szczególności:

 • gospodarstwa domowe
 • przedsiębiorcy
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • nadleśnictwa
 • związki sportowe
 • jednostki badawcze
 • fundacje i stowarzyszenia